Мал, амьтан, ургамал - д 87 зар байна.

#TAGS:
--%>