Тоног төхөөрөмж - д 163 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS:
--%>