Тоног төхөөрөмж - д 196 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS:
--%>