Санал хүсэлт

  • Та санал хүсэлтээ бидэнд харамгүй илгээж байгаарай. Таны нэг санал бүр бидэнд үнэ цэнэтэй байх болно.
  • Хэрэв таны санал хүсэлт бидний ажилд тус болох юм бол таны оруулсан зарыг "үнэгүй онцлох" зар болгож урамшуулах болно.
  • Мөн та манай вэб сайтнаас алдаа олж илрүүлбэл таны оруулсан зарыг "үнэгүй онцлох" зар болгож урамшуулах болно.

зураг